Välkommen!

bobbe consulting är det lilla företaget som med gedigen kunskap och personligt engagemang utför uppdrag i rätt tid och på rätt sätt. I en fartblind omvärld är litenheten vår styrka, eftersom de enskilda kunderna och uppdragen får den tid och den service de behöver och förtjänar.

Både kortare uppdrag av engångskaraktär och mer löpande arbetsuppgifter förekommer i företagets verksamhet, alla projekt är oavsett storlek värda att diskuteras. Projekten kan antingen utföras i egen regi eller under beställarens ledning, beroende på rådande situation och önskemål. Vi vänder oss främst till företag och föreningar, men privatpersoner är givetvis också välkomna som kunder.

Ytterligare information om företaget återfinns via alternativen i menyn ovan.

Välkommen!

Underskrift

Tobias Josefsson, grundare

Penna